OPAC Sinology, LMU Munich: Register Search (Mask Search)

PERSONAL NAMES CORPORATE BODIES TITLE PHR. + SUBJECT H. EXACT TITLE SERIES TITLES SUBJECT H. CHAINS SHELFMARKS
New Position: Index lines Max. records
SERIES TITLES Pinyin/Western languages (incl. congshu & journal vols.)
     1  #
     1  1993 nian zhongguo shi da kaogu xin faxian zhi yi
     1  1993年中國十大考古新發現之一
     1  20 shi ji chu tu jian bo wen xian jiao shi ji yan jiu cong s
     1  20 shi ji ru xue yan jiu da xi ; 1
     1  20 shi ji ru xue yan jiu da xi ; 2
     1  20 shi ji ru xue yan jiu da xi ; 3
     1  20 shi ji ru xue yan jiu da xi ; 4
     1  20 shi ji ru xue yan jiu da xi ; 5
     1  20 shi ji ru xue yan jiu da xi ; 6